Adreça institut
Ins Montsoriu   Curs

 

Tutorials de comptabilitat
 
(1) Variació de mercaderies quan les Ei més grans Ef
 
  (2) Variació de mercaderies Ef més gran Ei.
   
  Cicle Comptable amb Resultat d'Explotació (molt simple)
   
  ZETA SA Cicle comptable complet (sense balanç sumes i saldos)