Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
PRIMER D'ADMINISTRATIU

 

MP 1: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL i ATENCIÓ AL CLIENT
 
UF 2: COMUNICACIÓ ESCRITA