Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 11: EMPRESA A L'AULA
 
Una eina que pot ser d'utilitat és la generació fictícia de CIF's, NIF's, codis IBAN, etc...