Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 2: TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS i D'ASSEGURANCES
   
  Un article de La Vanguardia
El BCE pone fin a su billonario programa de compra de deuda tras tres años
   
  Pàgina 30 del llibre. Apartat 1.2. Compte d'estalvis a la vista
Abans de 2008 existien les Caixes d'Estalvis i Mont de Pietat
Primer van treure la Pietat, després els estalvis, i finalment les Caixes les van absorvir els Bancs.
El compte d'estalvis que jo tenia a Caixa Pendès va canviar perquè aquesta Caixa va ser absorvida per Banc de Sabadell.
Fent Clic aquí podras veure una modificació del contracte.
La terminologia sobre matemàtiques financeres no tens per què entendre-la, és objecte d'estudi de les UF que us explicaré més endavant.
   
   
 

Fes clic per obtenir les dades de la cadena de vendes o cadena de valor afegit (.PDF)

  Dibuix cadena de vendes
  logo BimboLogo ConsumLogo Frit Ravich
   
   
 

CLIC PER VEURE APUNTS SOBRE EL XEC. document en .PDF (en castellà)

CLIC PER VEURE APUNTS SOBRE LA LLETRA DE CANVI. document en .PDF

Persona que té en poder la lletra de canvi i té dret a cobrar-la = recorda que a la Lletra és la mateixa persona PRENEDOR (Cast. Tomador) = PORTADOR = TENIDOR = BENEFICIARI = propietari del deute (no confondre amb el deutor)

CLIC PER VEURE APUNTS EN POWER POINT SOBRE TERMINOLOGIA Per veure-ho necessites el Microsoft Office.

Clic per veure xec Banco Popular buit. (.PDF)

Clic per pagaré buit Banco Popular (.JPG)

Clic per pagaré buit Banco Sabadell (.JPG)

Clic per pagaré buit Banco Santander (.JPG)

Clic per veure una lletra de canvi buida. (.PDF)

COM ENTENDRE LES PARTS DE LA LLETRA AMB TERMINOLOGIA PLANERA

Et deso un enllaç per escriure bé el números en català

   
 

EXERCICI: 18/01/2019 sobre XECS [aquest exercici és una ficció de caràcter pedagògic]
BIMBO SA ven a Consum S. Coop. V. Mercaderies per valor de 1.750’00. Consum gira un xec a BIMBO a data de l’exercici.
Administradora de BIMBO , Rosa Grau Saez
Administrador de CONSUM, Joan Mas Riu i núm. De compte corrent al Banc Popular
0075/0171/22/0123456789
Es demana el següent:

  1. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet al portador.
  2. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu.
  3. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu i amb possibilitat d’endossament.
  4. Ompliu la clàusula d’endossament amb data 20/01/2019 que es fa a favor del Sr. Ramon Dalmau Prat.
  5. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu i sense possibilitat d’endossament.
  6. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet per a ser cobrat únicament en un compte bancari.
  7. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet per a ser cobrat únicament en un compte bancari obert al  BBVA.
  8. Ompliu la clàusula de conformitat del xec amb data de validesa fins al 30/01/2019.
  9. Ompliu la clàusula d’aval, suposant que l’avaladora és la Sra. Marta Ruiz Pla.
   
  EXERCICI PAGARÉ: 23/01/2019 sobre Pagarés [aquest exercici és una ficció de caràcter pedagògic]
  Joan Carles Viñolas Vega, titular de l'empresa amb nom comercial Badulaque Avi Pep, amb data 24/01/2019 ha adquirit productes de Consum, S. Coop. V. per valor de 1.270 €.
Per a fer el pagament en Joan Carles emet un pagaré amb data de venciment 24/02/2019 domiciliat en el compte corrent número 0081/0142/12/0001099113 que té obert al banc Sabadell Atlántico.
Es demana redactar el pagaré corresponent.
Clic per solució. Fitxer en format .PDF
   
  EXERCICI LLETRA DE CANVI: 07/02//2019 sobre Lletres de canvi [aquest exercici és una ficció de caràcter pedagògic]
 

Joan Carles Viñolas Vega, titular de l'empresa amb nom comercial Badulaque Avi Pep, amb data 24/01/2019 ha adquirit productes de Consum, S. Coop. V. per valor de 1.270 €.
Consum redacta una lletra de canvi pel total del valor de la compra, amb venciment 24/02/2019, data en que Joan Carles fa l’acceptació en data de la compra amb el domicili de pagament 0081/0142/12/0001099113 que té obert al banc Sabadell Atlántico. L’adreça d’aquesta oficina bancària del Sabadell la trobaràs a la solució de l’exercici anterior sobre el pagaré.

L’entitat bancària que fa servir Consum és el Banco Popular. Com has pogut veure als exercicis sobre el xec.
  Clic per veure la solució de l'anvers de la lletra. Clic per veure la solució del revers de la lletra.
   
   
 

EXERCICI SOBRE LLETRA 22/02/2019 [aquest exercici és una ficció de caràcter pedagògic]

L’administrador solidari de CONSUM S. COOP. V el Sr. Joan Mas Riu redacta una lletra de canvi a la població de Silla (València) per l'import de 2.573’33 €, que gira contra el compte corrent de Frit Ravich SL: Banc Santander 0049/6702/28/5438795690 amb domicili al C/ Campus de Montilivi pavelló M-20 de 17071 Girona; amb data 12/02/2019 i venciment 22/03/2019. Posteriorment dur la lletra a mans del Sr. Eduard Bovila, administrador de FRIT RAVICH SL per tal que l’accepti i l’avali personalment en data 22/02/2019. L’entitat financera de CONSUM és el BANC POPULAR. Hi ha una clàusula per evitar que es pugui endossar.  Les dades que et manquen sobre el domicili social de FRIT RAVICH SL les tens en el gràfic anomenat (Cadena de vendes) que el tens penjat més amunt d’aquesta mateixa plana web.
Es demana: redacta la lletra de canvi corresponent.

Clic per veure la solució de l'anvers de la lletra. Clic per veure la solució del revers de la lletra


Quina empresa ha venut mercaderies a quina empresa?

Imagina que la lletra t’hagués costat 558’51 € quan la vas comprar a l’estanc. Què faries si t’equivoquessis emplenant-la i haguessis de comprar-ne una altra?
   
   
 

EXAMEN ESCRIT DE DATA 27/02/2019 format .PDF SENSE SOLUCIONS i AMB SOLUCIONS
Dins l'examen trobaràs un exemple de lletra de canvi

   
  A la Lletra de canvi, què implica les Clàusules "sense despeses" o "sense protest" (en cast. protesto)?
(Recorda el que et dic... si tens una empresa i no saps això cauràs en un engany que et frustrarà)
   
 

EXERCICIS SOBRE DOS PAGARÉS DE DATA 22/03/2019 format .PDF SENSE SOLUCIONS i AMB SOLUCIONS (.PDF)

   
 

EXERCICI SOBRE LLETRA DE CANVI DE DATA 20/03/2019 format .PDF ENUNCIAT (.PDF) i SOLUCIÓ (.JPG)

   
 

EXAMEN ESCRIT DE DATA 03/04/2019 format .PDF SENSE SOLUCIONS i AMB SOLUCIONS

  Dins l'examen trobaràs un exemple de lletra de canvi amb endossament, un pagaré i conceptes importants d'assegurances.
   
   
   
 

Us deso les notes finals d'aquesta UF02, format .PDF