Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 2: TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS i D'ASSEGURANCES
   
  Un article de La Vanguardia
El BCE pone fin a su billonario programa de compra de deuda tras tres años
   
  Pàgina 30 del llibre. Apartat 1.2. Compte d'estalvis a la vista
Abans de 2008 existien les Caixes d'Estalvis i Mont de Pietat
Primer van treure la Pietat, després els estalvis, i finalment les Caixes les van absorvir els Bancs.
El compte d'estalvis que jo tenia a Caixa Pendès va canviar perquè aquesta Caixa va ser absorvida per Banc de Sabadell.
Fent Clic aquí podras veure una modificació del contracte.
La terminologia sobre matemàtiques financeres no tens per què entendre-la, és objecte d'estudi de les UF que us explicaré més endavant.
   
  corrent real
  logo BimboLogo ConsumLogo Frit Ravich
   
   
 

CLIC PER VEURE APUNTS SOBRE EL XEC. document en .PDF (en castellà)

Clic per veure un xec buit.

Clic per veure un pagaré buit.

Clic per veure una lletra de canvi buida.

Et deso un enllaç per escriure bé el números en català

   
 

EXERCICI: 18/01/2019
BIMBO SA ven a Consum S. Coop. V. Mercaderies per valor de 1.750’00. Consum gira un xec a BIMBO a data de l’exercici.
Administradora de BIMBO , Rosa Grau Saez
Administrador de CONSUM, Joan Mas Riu i núm. De compte corrent al Banc Popular
0075/0171/22/0123456789
Es demana el següent:

  1. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet al portador.
  2. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu.
  3. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu i amb possibilitat d’endossament.
  4. Ompliu la clàusula d’endossament amb data 20/01/2019 que es fa a favor del Sr. Ramon Dalmau Prat.
  5. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet nominatiu i sense possibilitat d’endossament.
  6. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet per a ser cobrat únicament en un compte bancari.
  7. Ompliu el document de pagament suposant que el xec s’emet per a ser cobrat únicament en un compte bancari obert al  BBVA.
  8. Ompliu la clàusula de conformitat del xec amb data de validesa fins al 30/01/2019.
  9. Ompliu la clàusula d’aval, suposant que l’avaladora és la Sra. Marta Ruiz Pla.
   
  EXERCICI: 23/01/2019
  Joan Carles Viñolas Vega, titular de l'empresa amb nom comercial Badulaque Avi Pep, amb data 24/01/2019 ha adquirit productes de Consum, S. Coop. V. perr valor de 1.270 €.
Per a fer el pagament en Joan Carles emet un pagaré amb data de venciment 24/02/2019 domiciliat en el compte corrent número 0081/0142/12/0001099113 que té obert al banc Sabadell Atlántico.
Es demana redactar el pagaré corresponent.
Clic per solució. Fitxer en format .PDF