Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 2: TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS i D'ASSEGURANCES
   
  Un article de La Vanguardia
El BCE pone fin a su billonario programa de compra de deuda tras tres años