Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 3: OPERACIONS FINANCERES BÀSIQUES
   
  Tema 3 L'interès simple i el descompte bancari
   
  Et faig cinc cèntims amb apunts fets a mà que quan tingui temps els passaré al word. Sempre tens el llibre de text, no ho oblidis
   
  REGLA DE 3 Super Facil
   
   
   
  REGLA DE 3 INVERSA Super facil - PROPORCIONALIDAD INVERSA para principiantes
   
   
   
  Apuntes de la pizarra
   
  AQUÍ ET DESO ELS APUNTS A MÀ A QUE FEIA REFERÈNCIA format .PDF
   
 

Resum de fórmules de mates financeres que hem fet servir. Format .PDF

   
   
 

Et deso l'examen de data 29/05/2019
Sense respostes, en format .PDF
Amb respostes, en format .PDF

 

 

 

 

 

NOTES FINALS DE L'EXAMEN DE DATA 29/05/2019 DE LA UF3 format .PDF