Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 6: TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA
 
UF 1: FULL DE CÀLCUL
   
  Què farem en aquesta unitat formativa?
Faig servir un llibre que em serveix com a directriu.
Us deso en un clic la seva imatge .JPG pes 56 Kb

   
 

Curso Excel - Capitulo 1, Formulas

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 2, Graficos

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 3, Funcion SI

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 4 (Función SI - Anidada)

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 5, Funcion SI - Y - O

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 5-2, Función SI (Y-O) ANIDADA

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 6, Funciones Básicas

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 7, BuscarV

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 8 (Formato Condicional)

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 9, Validación de Datos

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 10 (Filtros y Tablas dinamicas)

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 11 (Seguridad en Excel - Libros y Hojas)

   
   
 

Curso Excel - Capitulo 12, Sumar.Si y Promedio.Si