Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 6: TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA
 
UF 4: BASE DE DADES
   
  TEMARI RESUMIT:
 

Descripció de què és una base de dades
Objectes de Microsoft Access
Crear i guardar una BBDD Access 2010
Taules i operacions amb taules
Relacions entre taules
Consultes.
Formularis.
Informes

   
  Temari sobre base de dades
  Llistat dels objectes més bàsics de l'Access
   
 

15/02/2019
Questionari de l'examen (format .PDF)
i solució (format Access)

   
   
 

08/01/2019 atenció:
NOUS TUTORIALS MÉS SENZILLS A "AULACLIC"

A MIDA QUE ELS ANEU FENT A CLASSE ENVIEU EL FITXER A profe@vinolas.cat

   
  Curso Access Básico 2010. Creación de BBDD. Vídeo 1.mp4
   
   
  Curso Access Básico 2010. Operaciones con tablas. Vídeo 2.mp4
   
   
  Curso Access Básico 2010. Propiedades de campos. Vídeo 3
   
   
  Curso Access Básico 2010. Más propiedades de campos. Vídeo 4
   
   
  Curso Access Básico 2010. Filtros de tabla. Vídeo 5
   
   
  Curso Access Básico 2010 Relaciones entre tablas I Vídeo 6
   
   
  Curso Access Básico 2010 Relaciones entre tablas II Vídeo 7
   
   
  Curso Access Básico 2010 Propiedades de las relaciones entre tablas Vídeo 8
   
   
  Curso Access Básico 2010 Consultas de selección I Vídeo 9
   
   
  Curso Access Básico 2010 Consultas de selección II Vídeo 10
   
   
  Curso Access Básico 2010. Consultas de selección III. Caracteres comodín. Paramétricas. Vídeo 11 mp4
   
   
  Curso Access Básico 2010 Consultas de selección IV Consultas de cálculo Vídeo 12
   
   
  Curso Access Básico 2010 Consultas de selección V Consultas de agrupación Vídeo 13
   
   
  Curso Access Básico 2010 Consultas de selección VI Consultas con varias tablas Vídeo 14
   
   
  Curso Access 2010 Básico Consultas de acción I Creación de tabla Vídeo 15
   
   
  Curso Access 2010 Básico Consultas de acción II Eliminación Vídeo 16
   
   
  Curso Access 2010 Básico Consultas de acción III Datos Anexados Vídeo 17
   
   
  Curso Access 2010 Básico Consultas de acción IV Actualización Vídeo 18
   
   
  Curso Access Básico 2010 Formularios I Vídeo 19
   
   
  Curso Access Básico 2010 Formularios II Vídeo 20
   
   
  Curso Access Básico 2010 Formularios III Vídeo 21
   
   
  Curso Access Básico 2010 Formularios IV Vídeo 22
   
   
  Curso Access Básico 2010 Informes I Vídeo 23
   
   
  Curso Access Básico 2010 Informes II Vídeo 24