Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 6: TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA
 
UF 5: PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA DE CONTIGUNTS