LEGISLACIÓ CIVIL
Codi Civil Català

     
 
Codigo Civil (Espanyol)

     
 
Codi de la circulació

  Carnet per punts  
 
Cotitularitat de comptes bancàries
 

Resposta de l'AEAT a un contribuent
Sentència Audiència Provincial de Tarragona 2003

 
 
Instal·lacions de gas
 

Orden 18 nov. de 1974 Reglamento de Redes y Acometidas Gas
REAL DECRETO 1853-1993 instalaciones gas domestico

 
 
Llei d'Arrendaments Urbans
  Decret de fances de la Generalitat
Llei d'Arrentaments Urbans

 
 
Llei d'ordenació de l'edificació
  Llei d'Ordenació de l'Edificació

 
 
Llei Hipotecària

     
 
Llei Orgànica de protecció de dades