LEGISLACIÓ MERCANTIL

     
    Codi de Comerç Codi de Comerç 1885 (encara és vigent)
Lei 1989 adaptació Codi de Comerç a la Unió Europea

 
    Estatut del Treballador Autònom

   
    Llei Canviaria i del Xec

   
    Llei de Competència deslleial

   
    Llei de Societats Anònimes

   
    Llei de lluita contra la morositat

   
    Plans Sectorials del PGC de 1990

Pla General Comptable d'empreses constructores
Normes de valoració d'empreses contructores

PGC d'empreses immobiliàries (promotores)
Modificacions

 
   
Pla General de Comptabilitat 2007

Llei 16 de 2007 (juliol) de Reforma Comptable

R.D.1514 16/11/2007 PGC ("Empreses Grans")
Annex al PGC "Empreses Grans"

R.D. 1515 16/11/2007 PGC PIMES
Annex al PGC PIMES

 
    Registre Mercantil Reglament del Registre Mercantil
Instruccions DGRN sobre la legalització de Llibres
Instruccions per presentar els comptes telemàticament

 
   

Societat Cooperativa Catalana Limitada
(el Parlement de Catalunya ha fet moltes
modificacions, crec que hi són totes)

Llei 13/1991 Cooperatives
Llei de 1992 de SCCL
Llei 14/1993 modifica Llei SCCL
Llei 18/2002 SCCL
Llei de règim fiscal de la SCCL
Decret de seccions de crèdit de les Cooperatives
Llei 13/2003 de Cooperatives de Crèdit
Llei 33/1993 sobre Registre de Cooperatives

 
    Societats Laborals Llei de Societats Laborals
Un article sobre les societats laborals

 
    Societat de Responsabilitat Limitada Llei 2-/1195 Societat de Respon. Limitada

 
    Llei de Subcontractació a la Construcció