LEGISLACIÓ PÚBLICA

     
   

Constitució
Espanyola 1978

En Castellà (2900 Kb)
En Català (traducció oficcons_cataial) (199 Kb)

 
 
    Processal Llei d'Enjudiciament Civil
Dret Concursal

 
    Defença Nacional Ley Orgánica de Defensa Nacional
Ley de la Carrera Militar
Ley de Tropa y Marinería

 
    Administrativa Llei de Basses del Règim Local
Llei de Modernització dels Governs Locals