MANUALS

     
         
    Manual 2007 per a la cumplimentació IRPF amb el programa PADRE (3 Mb)

   
    Una breu guia de l'emprenedor per a la Autocupació    
         
    Gestió de dominis (està en anglès)    
         
    Manual de la càmera fotogràfica (7'5 Mb)    
         
    Curs d'Escacs de Capablanca (6'5 Mb)