Institut Sa Palomera  
 

 

 
     
 
 
 
 
 
2 ESO
Mates Diversitat
   
     
  TEMA 3: EQUACIONS AMB UNA INCOGNITA  
     
 

Treure Factor comú

 

 
     
 

Factorització per factor comú: del concepte general al particular
mira amb calma des del principi del video fins al final

 

 
     
 

Equacions lineals - tres exercicis

 

 
     
 

Equacions lineals - un exercici

 

 
     
 

Equacions lineals - un exercici amb denominadors