Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 1: CONTROL DE TRESORERIA
   
  Unitat Formativa 4: Operacions de cobraments i pagaments. Llibres auxiliars de registre
   
 
La primera cosa que has de saber en aquesta assignatura de tresoreria és distingir entre corrent o flux (canvi de propietat) real i financer. Donat que ens centrarem en el flux financer. En els segûent video ho podeu entendre millor.
   
  En aquest document et pots descarregar el que he explicat en format .PDF, 177 KB
   
 

07/10/2018 ~ M'interessa molt que aprengueu a fer anar un programa de comptabilitat per tal d'automatizar la informació comptable. Com que a Tressoreria estem estudiant els llibres registres, la conciliació bancària i el proper tema que farem (el 5) serà una comptabilitat pressupostària, a les hores he pensat que cal començar a fer-ho mitjançant el CONTASOL. Amb aquesta finalitat he estat buscant informació per internet que ens faciliti la tasca d'aprenentatge. He trobat un Moodle de la Xunta de Galicia i alguns vídeos també gallecs (però s'enten el que diuen) per fer classe.

Del Moodle en qüestió que he trobat ens interessa especialment els temes 9 i 11.

   
  Fes memòria sobre la PÒLISSA DE CRÈDIT. Clica per descarregar-te un fitxer en format .PDF amb una explicació
   
  EXERCICIS DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA:
  La plantilla per fer la conciliació bancària te la pots baixar clicant aquí. Està en format .XLSX
 

1. L'exercici de data 17/10/2018 consisteix en conciliar aquest fitxer en format .XLSX, mitjançant la plantilla cal
esbrinar per què no quadra els moviments que presenta l'entitat financera amb el nostre compte major de bancs (572)

El fitxer amb la resposta i conciliat, te'l pots baixar clicant aquí.


 

2. L'exercici de data 18/10/2018 consisteix en conciliar aquest fitxer en format .XLSX, mitjançant la plantilla cal esbrinar per què no quadra els moviments que presenta l'entitat financera amb el nostre compte de major de bancs (572)
En un full trobaràs els moviments del banc, i en un altre full els moviments del major de bancs de la comptabilitat de l'empresa.
Ves-hi amb compte en aquest exercici. La primera cosa que has de fer és comprovar que efectivament els saldos inicials de totes dues comptabilitats quadren, i aquest no és el cas. A la plantilla de conciliació hauràs d'anotar l'import corresponent perquè sí que quadri.


 

3. L'exercici de data 25/10/2018 consisteix en conciliar els moviments de la pòlissa de crèdit del Banc amb el Major de Bancs de la nostra comptabilitat:

3.1.Et deso l'enunciat del problema SENSE SOLUCIONS que et pots descarregar en format .XLSX. Cal que facis servir la plantilla per fer la conciliació bancària. Tens l'enllaç més amunt d'aquesta web.

3.2- Et deso l'enunciat del problema AMB SOLUCIONS que et pots descarregar en format . XLSX

3.3- Et deso la plantilla de conciliació AMB SOLUCIONS que et pots descarregar en format . XLSX.

   
  Unitat formativa 5: Previsió de Tresoreria. Els pressupostos
   
  Recorda les masses patrimonials de l'Actiu i del Passiu, i les seves corresponents submasses. Clica aquí.
 

ET DESO LA PROVA E-ESCRITA DE PRE-AVALUACIÓ DE DATA 26/10/2018

Fitxers en format .XLSX

 

Enunciat sense solucions

Enunciat amb solucions

   
  Excel per entendre millor EL FONS DE MANIOBRA i LES RÀTIOS DE LIQUIDITAT
Clica sobre la imatge. Format del fitxer .XLSX
  fons maniobra i ratios
   
 

Exemple 1 de comptabilitat previsional o també anomenada pressupostària .JPG. Clica aquí.

En el següent fitxer de full de càlcul corregeixo els errors del plantejament del problema anterior.
En les files verdes hi ha els corrents financers, en les blanques els corrents reals.
El saldo final d'un mes és l'inicial del mes següent.
El cobrament a clients es fa un mes més tard que la venda.
El pagament a proveïdors es fa un mes més tard que la compra.
El pagament a prestadors de serveis es fa el mateix mes.
Els saldos totals d'un mes en negatiu és el que ens ha de preocupar. A una empresa de dabó caldrà contractar una pòliça de crèdit (solució fàcil i cara) o "portar paper al banc".
Per veure els càlculs que faig clica dues vegades sobre una cel·la i el programa et marcarà les cel·les que he sumat.
Fitxer .XLSX Clica aquí per baixar-te'l.

   
 

Exemple 2 de comptabilitat previsional. Passa el segon trimestre de l'any i l'empresa té un saldo de tressoreria positiu... Però guanya o perd diners? Saps calcular-ho?
Fitxer .XLSX Clica aquí per baixar-te'l.


 

ET DESO LA PROVA E-ESCRITA D' 1T DE DATA 22/11/2018

Fitxers en format .XLSX

 

Enunciat sense solucions

Enunciat amb solucions