Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
SEGON CURS D'ADMINISTRATIU

 

MP 4: OPERACIONS AUXILIARS DE TRESORERIA
 
UF 1: CONTROL DE TRESORERIA
   
  Unitat Formativa 4: Operacions de cobraments i pagaments. Llibres auxiliars de registre
   
 
La primera cosa que has de saber en aquesta assignatura de tresoreria és distingir entre corrent o flux (canvi de propietat) real i financer. Donat que ens centrarem en el flux financer. En els segûent video ho podeu entendre millor.
   
  En aquest document et pots descarregar el que he explicat en format .PDF, 177 KB
   
 

07/10/2018 ~ M'interessa molt que aprengueu a fer anar un programa de comptabilitat per tal d'automatizar la informació comptable. Com que a Tressoreria estem estudiant els llibres registres, la conciliació bancària i el proper tema que farem (el 5) serà una comptabilitat pressupostària, a les hores he pensat que cal començar a fer-ho mitjançant el CONTASOL. Amb aquesta finalitat he estat buscant informació per internet que ens faciliti la tasca d'aprenentatge. He trobat un Moodle de la Xunta de Galicia i alguns vídeos també gallecs (però s'enten el que diuen) per fer classe.

Del Moodle en qüestió que he trobat ens interessa especialment els temes 9 i 11.

   
  Fes memòria sobre la PÒLISSA DE CRÈDIT. Clica per descarregar-te un fitxer en format .PDF amb una explicació