Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
PRIMER D'ADMINISTRATIU

 

MP 12: FOL

 
UF 1: INCORPORACIÓ AL TREBALL
   
  UNITAT 2: EL MERCAT LABORAL
   
   
 
NOVA EXPLICACIÓ MILLORADA A DATA 01/10/2018
Per entendre els grups de població et deso el següent document que et pots descarregar en format .PDF:
Grups de població i com estan relacionats
Per fer els exercicis relacionats amb els grups de població et deso un fitxer format Excel, però que no pots modificar 
però sí guardar els càlculs que facis.
I per resoldre l'exercici de la Pàgina 31 activitat 2 et deso un fitxer .PDF