Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
PRIMER D'ADMINISTRATIU

 

MP 12: FOL
 
UF 1: INCORPORACIÓ AL TREBALL
   
  UNITAT 2: EL MERCAT LABORAL
   
 
NOVA EXPLICACIÓ MILLORADA A DATA 01/10/2018
Per entendre els grups de població et deso el següent document que et pots descarregar en format .PDF:
Grups de població i com estan relacionats
Per fer els exercicis relacionats amb els grups de població et deso un fitxer format Excel, però que no pots modificar 
però sí guardar els càlculs que facis.
I per resoldre l'exercici de la Pàgina 31 activitat 2 et deso un fitxer .PDF
   
  En fitxer .PDF deso les dades de l' EPA de desembre de 2017 per tal que pugueu calcular mitjançant el fitxer .XLSX les diferents taxes més habituals que s'estudien amb els Grups de Població.
   
FFFFFFFFFFFFFFF

Et deso la prova escrita de data 22/10/2018 en format .PDF:

Amb solucions (nota: he corregit unes errates 29/10/2018)

Sense solucions

   
 

PER QUALSEVOL ACLARIMENT RECORDEU ESCRIURE A PROFE@VINOLAS.CAT , JC@VINOLAS.CAT segueix operatiu, però estic reorganitzant el meu correu electrònic.

Us deso les notes de la prova escrita amb les inicials del nom i cognom. Clica aquí.

  Anem a fer un respas de com es fa una equació d'una incognita:
   
  Anem a aprendre com fer percentatges molt ràpidament:
   
   
  TEMA 7.- MODIFICACIONS RELACIONS LABORALS
 

Càcul de de la quitança (finiquito)

Recorda en quins mesos es merita la paga de juny i la de desembre