Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
PRIMER D'ADMINISTRATIU

 

MP 12: FOL
 
UF 1: INCORPORACIÓ AL TREBALL
   
  1 Trimestre són els temes: 1, 2 i 3
  2T són els temes: 4, 7 i 8 (especialment el 7)
  3T és el Tema 9
   
  UNITAT 2: EL MERCAT LABORAL
   
 
NOVA EXPLICACIÓ MILLORADA A DATA 01/10/2018
Per entendre els grups de població et deso el següent document que et pots descarregar en format .PDF:
Grups de població i com estan relacionats
Per fer els exercicis relacionats amb els grups de població et deso un fitxer format Excel, però que no pots modificar 
però sí guardar els càlculs que facis.
I per resoldre l'exercici de la Pàgina 31 activitat 2 et deso un fitxer .PDF

   
  En fitxer .PDF deso les dades de l' EPA de desembre de 2017 per tal que pugueu calcular mitjançant el fitxer .XLSX les diferents taxes més habituals que s'estudien amb els Grups de Població.
   
FFFFFFFFFFFFFFF

Et deso la prova escrita de data 22/10/2018 en format .PDF:

Amb solucions (nota: he corregit unes errates 29/10/2018)

Sense solucions

   
 

PER QUALSEVOL ACLARIMENT RECORDEU ESCRIURE A PROFE@VINOLAS.CAT , JC@VINOLAS.CAT segueix operatiu, però estic reorganitzant el meu correu electrònic.

Us deso les notes de la prova escrita amb les inicials del nom i cognom. Clica aquí.

  Anem a fer un respas de com es fa una equació d'una incognita:
   
  Anem a aprendre com fer percentatges molt ràpidament:
   
  Et deso la prova escrita de data 03/12/2018 SENSE SOLUCIONS i AMB SOLUCIONS.
  TEMA 7.- MODIFICACIONS RELACIONS LABORALS
 

Tres exercicis sobre indemintzacions fets a classe

Exercici complet sobre el càcul de de la quitança (finiquito)

Recorda en quins mesos es merita la paga de juny i la de desembre

Recorda que en el cas general, les vacances es meriten d'1 de gener a 31 de desembre.
Fes clic a l'enllaç anterior i mira l'última plana.

19/02/2019 Cas pràctic de quitança i indemnització, referent a pag. 138 del llibre de text SENSE SOLUCIONS i AMB SOLUCIONS

 

 

 

EXERCICI QUITANÇA I INDEMNITZACIÓ 01/03/2019
El treballador Pere Mateu tenia un contracte en pràctiques a MERCADONA SA de Blanes com a administratiu comptable, però no ha superat el periode de prova perquè sempre arribava tard a treballar, i és acomiadat el 01/03/2019. El seu contracte es va iniciar en data 15/11/2018.
Aquest treballador cobrava mensualment:
• Salari Base de 930'00 euros al mes.
• Té 2 pagues extraordinàries, al juny i al desembre, formades pel Salari base.
Es demana:
1. Calcula la quintança: paga extra. Juny, paga extra. desembre i vacances no gaudides.
2. Calcula la indemnització

Resposta feta a mà en .PDF. Ja la passaré a net quan tingui temps

   
  05/03/2019 Et deso l'examen
sense respostes
i amb respostes
   
 

08/04/2019 Et deso l'examen de recu
Sense solucions, format .PDF
Amb solucions fetes a mà, provisionalment, format .PDF