Ins Montsoriu
Ins Montsoriu   Ins Montsoriu
 

 

curs 2018-19
ECONOMIA 4 ESO
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  PRIMER CURS      
    MP 1 COMUNICACIÓ EMPRESARIAL    
      UF 1 COMUNICACIÓ ORAL
      UF 2 COMUNICACIÓ ESCRITA
      UF 3 SISTEMA D'ARXIU
         
    MP 12 FORMACIÓ i ORIENTACIÓ LABORAL    
      UF 1 INCORPORACIÓ AL TREBALL
      UF 2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
           
    SEGON CURS      
      MP 4 TRESORERIA    
        UF 1 CONTROL DE TRESORERIA
        UF 2 INSTRUMENTS FINANCERES I ASSEGURANCES
        UF 3 OPERACIONS FINANCERES
           
      MP 6 INFORMÀTICA    
        UF 1 FULL DE CÀLCUL
        UF 4 BASE DE DADES
        UF 5 PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA
        UF 6 INTERNET
           
      MP 11 EMPRESA A L'AULA    
           
      ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   EXCURSIÓ A L'AEROPORT DE GIRONA I VISITA AL PUNT DIARI
           
           
    TUTORIALS DE COMPTABILITAT